#1
0410-0002.jpg

此篇文章因為之前我沒有寫得很清楚,造成有新人認為玟芷的新秘是樂兒

在此更正          ======玟芷的新秘為溫惠英=======   請大家不要誤解喔

玟芷就是 [分享] [推薦] 南部 高雄 婚攝阿綸 新祕樂兒(此篇為玟芷好友新娘寫的推薦文,非玟芷所寫) 裡新娘提到的好友

真的很謝謝他們的推薦

每次在整理照片,就又有一種回到現場的感覺

看這新娘哭,看這新娘笑,真的是會牽動情緒的

玟芷的表情也是超多的,個性更是像大姊一樣

照片的感覺也會跟新人的個性有關

今天話多了,就請繼續觀賞吧!

#2
0410-0001.jpg


#3 新秘為溫惠英
0410-0003.jpg


#4
0410-0004.JPG


#5
0410-0005.JPG


#6
0410-0006.jpg


#7
0410-0007.JPG


#8
0410-0008.JPG


#9
0410-0009.jpg


#10
0410-0010.jpg


#11
0410-0011.jpg


#12
0410-0012.jpg


#13
0410-0013.jpg


#14
0410-0014.jpg


#15
0410-0015.jpg


#16
0410-0016.JPG


#17
0410-0017.jpg


#18
0410-0018.jpg


#19
0410-0019.JPG


#20
0410-0020.jpg


#21
0410-0021.JPG


#22
0410-0022.jpg


#23
0410-0023.jpg


#24
0410-0024.jpg


#25
0410-0025.jpg


#26
0410-0026.JPG


#27
0410-0027.jpg


#28
0410-0028.JPG


#29
0410-0029.JPG


#30
0410-0030.jpg


#31
0410-0031.JPG


#32
0410-0032.jpg


#33
0410-0033.jpg


#34
0410-0034.jpg


#35
0410-0035.jpg


#36
0410-0036.jpg


#37
0410-0037.jpg


#38
0410-0038.JPG


#39
0410-0039.JPG


#40
0410-0040.jpg


#41
0410-0041.jpg


#42
0410-0042.JPG


#43
0410-0043.jpg


#44
0410-0044.jpg


#45
0410-0045.JPG


#46
0410-0046.jpg


#47
0410-0047.jpg


#48
0410-0048.JPG


#49
0410-0049.JPG


#50
0410-0050.jpg


#51
0410-0051.JPG

全站熱搜

irvinemax 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()